Ticehurst
Mary  (14 Aug 1891-2 Nov 1964)
Tom  (c 1890-c 1975)