Bursell
Hannah  (c 1774-)
James  (c 1748-)
Jane  (c 1756-27 Apr 1824)
Sarah  (c 1772-)
Susanna  (c 1744-)