Beard
George  (c 1783-c Sep 1859)
Sarah  (18 Mar 1784-c Sep 1865)